06 271 93 812
Klantenservice
Offerte aanvragen

Cookieverklaring

Panelenfabriek.nl
Kimslede 7
8447 GS Heerenveen
Nederland
panelenfabriek.nl
info@panelenfabriek.nl

 

1. In kaart brengen websitebezoek

 

A. Cookies
 1. Panelenfabriek.nl gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
  3. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen 

 1. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

 

2. Cookieoverzicht

 

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Panelenfabriek.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 2. In totaal zijn er op panelenfabriek.nl 25 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Panelenfabriek.nl op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
 
    tk_lr
tk_or
tk_r3d
1 jaar
5 jaar
3 dagen
 
 
Google Tracking __Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-APISID
__Secure-HSID
__Secure-SSID
1P_JAR
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
sid
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt. 

 
Google Analytics Analytisch _ga
_ga_0CVBK3MS78
_gat_UA-213126411-1
_gid
_gat_gtag_UA_213126411_1
2 jaar
2 jaar
Einde sessie
22 uur
Einde sessie
Google gebruikt deze cookies om de websitebeheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven.
 
Hotjar Functioneel, Analytisch, Tracking _hjAbsoluteSessionInProgress
_hjFirstSeen
_hjIncludedInPageviewSample
_hjIncludedInSessionSample
_hjSession_2761965
_hjSessionUser_2761965
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
1 jaar

Deze cookies worden geplaatst door hotjar.com. Ze zorgen voor analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de gebruiker. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers.

 

 

3. Google Analytics

 

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Panelenfabriek.nl heeft hier geen invloed op. 

B. Privacy-instellingen

 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
 2. Panelenfabriek.nl heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 3. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres is daarbij gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.
 4. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

 

4. Websites van derden en wijzigingen

 

A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

 1. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Panelenfabriek.nl niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20220615.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

A. Uw rechten

 1. U heeft het recht om:
  1. uw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  5. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Panelenfabriek.nl hebben, stuur dan een verzoek naar info@panelenfabriek.nl
 3. Panelenfabriek.nl wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Panelenfabriek.nl u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. Panelenfabriek.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

6. Klachtrecht

 

A. Interne behandeling

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Panelenfabriek.nl u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@panelenfabriek.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.